BABAJANA
Levan Natalishvili Law Office

წყარო: ipn.ge, 13 იან 2020, ნახვები: 1166, კომენტარი: 0
გáƒ?ა ვოლსკáƒ? - მáƒ?ხეáƒ?ლ სააკაშვáƒ?ლმა პრაქტáƒ?კულად აღáƒ?არებáƒ?თáƒ? ჩვენება მáƒ?სცა
photo © ipn.ge  
მáƒ?ხეáƒ?ლ სააკაშვáƒ?ლმა პრაქტáƒ?კულად აღáƒ?არებáƒ?თáƒ? ჩვენება მáƒ?სცა და დაადასტურა 20 áƒ?ვნáƒ?სáƒ?ს მოვლენებáƒ?ს გამო დაწყებულáƒ? გამოძáƒ?ებáƒ?ს ლეგáƒ?ტáƒ?მურობა, - ამáƒ?ს შესახებ პარლამენტáƒ?ს პáƒ?რველმა ვáƒ?ცე-სპáƒ?კერმა გáƒ?ა ვოლსკáƒ?მ განაცხადა, რáƒ?თაც გამოეხმაურა ყოფáƒ?ლáƒ? პრეზáƒ?დენტáƒ?ს მáƒ?ერ გაკეთებულ განცხადებას. როგორც ვოლსკáƒ?მ აღნáƒ?შნა, მáƒ?ხეáƒ?ლ სააკაშვáƒ?ლმა პáƒ?რდაპáƒ?რ მáƒ?უთáƒ?თა, რომ ხელáƒ?სუფლებáƒ?ს დამხობáƒ?ს მáƒ?ზანთან áƒ?ყვნენ ახლოს და მომავალშáƒ?ც განაგრძობენ ამ გეზáƒ?თ სვლას.
"გუშáƒ?ნ ერთ-ერთáƒ? ტელევáƒ?ზáƒ?áƒ?ს პáƒ?რდაპáƒ?რáƒ? ეთერáƒ?თ მოვáƒ?სმáƒ?ნეთ კონკრეტულáƒ? დანაშაულებáƒ?სთვáƒ?ს სáƒ?სხლáƒ?ს სამართლáƒ?ს პასუხáƒ?სგებაშáƒ? მáƒ?ცემულáƒ? და სამáƒ?ვე áƒ?ნსტნცáƒ?áƒ?ს სასამართლოს მáƒ?ერ დამნაშავედ ცნობáƒ?ლáƒ? საქართველოს ყოფáƒ?ლáƒ? პრეზáƒ?დენტáƒ?ს, მáƒ?ხეáƒ?ლ სააკაშვáƒ?ლáƒ?ს განცხადებებáƒ? ქვეყანაშáƒ? განვáƒ?თარებულ მოვლენებთან დაკავშáƒ?რებáƒ?თ. მან პრაქტáƒ?კულად, აღáƒ?არებáƒ?თáƒ? ჩვენება მáƒ?სცა. ჩვენ ყოველთვáƒ?ს ვამბობდáƒ?თ, რომ მáƒ?ხეáƒ?ლ სააკაშვáƒ?ლáƒ? წარმოადგენს არამხოლოდ „ნაცáƒ?ონალურáƒ? მოძრაობáƒ?ს“, არამედ ამ პოლáƒ?ტáƒ?კურáƒ? ძალáƒ?ს ქოლგáƒ?ს ქვეშ გაერთáƒ?ანებულáƒ? პოლáƒ?ტáƒ?კურáƒ? ორგანáƒ?ზაცáƒ?áƒ?ს მთავარ ფáƒ?გურას. კოორდáƒ?ნáƒ?რებულáƒ? მოქმედებებáƒ?სა და შეჯერებულáƒ? პოლáƒ?ტáƒ?კáƒ?ს განმსაზღვრელს. უვáƒ?ზო მáƒ?მოსვლáƒ?ს შემოღებáƒ?ს გუშáƒ?ნდელáƒ? უარყოფáƒ?თáƒ? შეფასება ამ áƒ?დეოლოგáƒ?áƒ?ს კáƒ?დევ ერთáƒ? დადასტურებაა. უტáƒ?ფრობაა áƒ?სáƒ?ც, რომ ტელეკომპანáƒ?ა „áƒ?მედáƒ?ს“ დამრბევáƒ?, ფოტორეპორტáƒ?ორებáƒ?ს, ჯაშუშებáƒ?ს ბრალდებáƒ?თ დაკავებáƒ?ს ორგანáƒ?ზატორáƒ?, არაერთáƒ? მედáƒ?ასაშუალებáƒ?ს კონტროლáƒ?ს ქვეშ მომქცევáƒ?, „რუსთავáƒ? 2-áƒ?ს“ მáƒ?მტაცებელáƒ? ადამáƒ?ანáƒ? საუბრობს მედáƒ?აგარემოზე, თავáƒ?სუფლებაზე და საუბრობს áƒ?მ ტელევáƒ?ზáƒ?ებáƒ?ს მეშვეობáƒ?თ, რომლებáƒ?ც უმოკლეს დროშáƒ? დაარეგáƒ?სტრáƒ?რეს და ეთერშáƒ? ყოველგვარáƒ? შეფერხებáƒ?ს გარეშე გავáƒ?დნენ“, - განაცხადა ვოლსკáƒ?მ. მáƒ?სáƒ?ვე თქმáƒ?თ, ქართულ საზოგადოებას არაერთხელ მოუსმენáƒ?ა ყოფáƒ?ლáƒ? პრეზáƒ?დენტáƒ?ს განცხადებებáƒ? საქართველოშáƒ? ვáƒ?თარებáƒ?ს დაძაბვáƒ?სა და რევოლუცáƒ?ურáƒ? სცენარáƒ?ს განვáƒ?თარებáƒ?ს თაობაზე.
„მáƒ?სáƒ? გუშáƒ?ნდელáƒ? განცხადება არაორაზროვნად უკავშáƒ?რდება კონკრეტულ მოვლენებს და ნათელს ხდáƒ?ს áƒ?მ მáƒ?ზეზს, თუ რატომ გაუჩნდა გამოძáƒ?ებას კáƒ?თხვებáƒ? 20 áƒ?ვნáƒ?სáƒ?ს მოვლენებთან, მáƒ?სáƒ? პáƒ?რდაპáƒ?რáƒ?, უშუალო კავშáƒ?რáƒ?ს შესახებ“, - განაცხადა ვოლსკáƒ?მ.
Traking

Zurab Kvantrishvili REALTOR

ზურაბ კვანტრიშვილი

უძრავი ქონების აგენტი

267 912 7987, 215 885 8100


Vaja Ioramashvili Jiu Jitsu

Brazilian Jiu-Jitsu MMA

ბრაზილიური JIU-JITSU, ჭიდაობა

215 460 2141


irine javaxaZe - Berkshire Hathaway

ირინე ჯავახაძე - Berkshire Hathaway

უძრავი ქონების ყიდვა/გაყიდვა

 

215 519 5678


Karate Club

კარატის კლუბი ფილადელფიაში

 

267 333 3915, 215 617 0207


basketball

კალათბურთის აკადემია

"Dream Catchers" აცხადებს 6-დან 14 წლამდე გოგონების და ბიჭების მიღებას.

10100 Jamison Ave, Philadelphia, PA 19116

267 938 2777


Narcotics Anonymous

Narcotics Anonymous

ნარკომანიისგან თავის დაღწევა შესაძლებელია

ქართული ჯგუფი NA

917 557 1300, 917 847 6177


Nias Home Made Cakes
რეკლამა მობილური ვერსია     Since March 26 2005